book-image

O NAS

Flick Through English został stworzony z myślą o tym, aby umożliwić dzieciom naukę języka angielskiego poprzez czytanie anglojęzycznej literatury dziecięcej. Czytanie książek z kolei ma na celu zaangażowanie emocji. Co lepiej uczy niż ciekawość i pasja? A jednak w typowym, "podręcznikowym" systemie nauczania jest niezwykle trudno wykorzystać radość, współczucie czy nawet złość. Tymczasem, zarówno badania naukowe, jak osobiste doświadczenie wielu z nas pokazują, jak efektywne w nauce jest zaangażowanie emocji.  Metoda wykorzystywana przez Flick Through English oparta jest na latach...

Jak się będziesz uczył?

Step 1

Tekst i słownictwo
(przygotowanie do lekcji)

Przede wszystkim czytamy fragment książki. (extensive reading) Ćwiczymy wybrane słownictwo z tego fragmentu i analizujemy je. (intensive reading) Potrzebny fragment książki oraz karta pracy ze słownictwem przekazana jest uczniowi przed lekcją.

Step 2

Lekcja
(lekcja główna)

Na lekcji rozmawiamy o przeczytanym fragmencie książki, omawiamy postacie i wydarzenia. Odnosimy się też do uzupełnionej w domu karty pracy.

Step 3

Follow-up
(podsumowanie)

W celu ugruntowania wiedzy, uczeń dostaje zadanie pisemne do wykonania. Jest to zadanie polegające na sprawdzeniu zrozumienia tekstu albo rozprawka (essay), w zależności od zaawansowania grupy.

Gotowa(y) do nauki języka

Skontaktuj się ze mną w Celu omówienia szczegółów