Intermediate

Ten poziom przeznaczony jest dla uczniów i które kontynuują swoją przygodę z czytaniem książek po angielsku, lub/oraz, uczęszczają do klasy piątej lub szóstej. (Odnosimy się tu do szkolnej podstawy programowej tych klas.) Podzieliliśmy ten poziom na dwie grupy: INTERMEDIATE A oraz INTERMEDIATE B. INTERMEDIATE A zalecamy dla uczniów piątej klasy, INTERMEDIATE B zalecamy dla uczniów klasy szóstej. Program INTERMEDIATE A został przygotowany w oparciu o książki Roalda Dahla. Z pewnością wiele dzieci zna te książki po polsku, na naszym kursie będą miały okazję czytania i analizy tych książek po angielsku. Grupa INTERMEDIATE A czyta nieco przystępniejsze językowo książki takie jak- „The Magic Finger” czy „The Witches”, INTERMEDIATE B pracuje na trudniejszych książkach, na przykład „George’s Marvellous Medicine.” Listę książek przygotowujemy i weryfikujemy w oparciu o poziom grupy. W przypadku wątpliwości do którego poziomu uczeń powinien należeć, przeprowadzamy „placement test”.