DRAMA

Tworzenie scenek, dialogów w oparciu o fabułę książek jest kluczowym elementem naszej metody. Dzieci, dzięki zapamiętaniu tekstu czują się bezpiecznie, gdyż wiedzą, że mogą polegać na swojej wiedzy językowej. Generuje to poczucie pewnoś siebie podczas wypowiedzi ustnej. Jednocześnie uczniowie swoje emocje w odgrywaną rolę a zatem angażują pamięć emocjonalną w naukę języka. Jest to niezwykle efektywna metoda nauki języka. Pozwala na łatwiejsze przyswajanie idiomów, czasowników frazowych i innych naturalnych struktur językowych.