INTENSIVE READING

books
INTENSIVE READING jest metodą która polega na dokładnej analizie tekstu przez ucznia. Uczeń czyta tekst, ale również pracuje nad nim poprzez zadania dotyczące rozumienia tekstu, słownictwa czy gramatyki