EXTENSIVE READING

library books

EXTENSIVE READING jest metodą uczenia się języka poprzez dużą ilość czytania. Uznaje się, że metoda ta daje duże efekty oraz generuje motywację u ucznia. Uczeń, czytając i omawiając książkę, koncentruje się na fabule raczej niż na strukturach gramatycznych, a zatem wzbogaca poznawany język na zasadzie naturalnego i podświadomego zanurzenia.