Tekst i słownictwo

Przede wszystkim czytamy fragment książki. (extensive reading) Ćwiczymy wybrane słownictwo z tego fragmentu i analizujemy je. (intensive reading) Potrzebny fragment książki oraz karta pracy ze słownictwem przekazana jest uczniowi przed lekcją.